nahrávám...

Záruka kvality

Kvalita ako naša hlavná priorita

Za vznikom tohto projektu stojí predovšetkým snaha zamerať sa na poskytovanie kvalitných jazykových služieb. Primárne preto dbáme na kvalitu, nie na kvantitu nami odvedenej práce. Aké zásady dodržiavame, aby sme klientom poskytovali naozaj prvotriedne služby?

RODENÍ HOVORCOVIA

Nami poskytované služby vyhotovujú rodení hovorcovia príslušných jazykov.

NORMA ISO 17100

Pracujeme v súlade s medzinárodne uznávanou normou ISO 17100.

SPÄTNÁ VÄZBA

Dôležitou súčasťou našej práce je tiež vyhodnocovanie spätných väzieb od našich klientov.

CLASSIC vs. EXTRA

V oblasti prekladov ponúkame našim klientom výber z dvoch variantov, Classic a Extra:

Variant CLASSIC

Preklad vyhotovený bez následnej korektúry druhým rodeným hovorcom príslušného jazyka.

Variant EXTRA

Po vyhotovení prekladu nasleduje korektúra druhým rodeným hovorcom príslušného jazyka.

Etické zásady

  • S materiálmi, ktoré nám klient poskytne, vždy zaobchádzame ako s dôvernými informáciami a disponujú s nimi iba povolané osoby.
  • Samozrejmosťou je zachovanie mlčanlivosti a diskrétnosti.
  • V prípade neprimeraných požiadaviek na termín vyhotovenia, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť výslednú kvalitu prekladu či korektúry, týmto požiadavkám nevyhovieme.

Team Cantoria

Máte záujem o naše služby?  Neváhajte nás kontaktovať.