nahrávám...

KorektÚry

Ponuka korektorských služieb

Ponuka našich služieb zahŕňa profesionálne zaistenie jazykových, štylistických a predtlačových korektúr bežných i odborných textov. Zameriavame sa na korektúry seminárnych, bakalárskych, diplomových či iných typov odborných prác.

Zárukou kvality je fakt, že korektúry sú vždy vykonávané rodenými hovorcami príslušných jazykov!

Jazyková korektúra

Jazyková (gramatická) korektúra zahŕňa základnú kontrolu pravopisu, preklepov a interpunkcií. Takisto sa v rámci nej zameriavame na základnú štylistickú úpravu.

Môže sa jednať o jazykové korektúry po preklade, ale aj o korektúry kníh, odborných prác, článkov, textov v katalógoch či na webových stránkach.

Štylistická korektúra

Štylistická korektúra je nadstavbou jazykovej korektúry a jej cieľom je lepšia zrozumiteľnosť a čitateľnosť textu. Zameriava sa na text po pravopisnej aj slohovej stránke.

Je vhodnou voľbou v prípade korektúr seminárnych, bakalárskych, diplomových či iných typov odborných prác, kníh, článkov či letákov.

Predtlačová korektúra

Predtlačová korektúra sa vykonáva pred tlačou či finálnou publikáciou textu. Zahŕňa kontrolu pravopisu a preklepov, ale predovšetkým odstraňuje typografické nedostatky.

Zabezpečujeme predtlačové korektúry propagačných materiálov, brožúr, katalógov, letákov, knižných publikácií, bakalárskych, diplomových či dizertačných prác.

Máte záujem o naše služby?  Neváhajte nás kontaktovať.