nahrávám...

Preklady

Ponuka prekladateľských služieb

Zabezpečíme Vám profesionálne vyhotovenie prekladov bežných i odborných textov, ako aj prekladov so súdnym overením, t.j. "s pečiatkou". Pri všetkých prekladoch kladieme dôraz na jazykovú precíznosť a terminologické spracovanie.

Bežné preklady

Do tejto kategórie radíme preklady všeobecných textov, ktoré neobsahujú odbornú terminológiu.

Jedná sa napr. o preklady neodborných článkov, e-mailov, listov, žiadostí, životopisov, motivačných listov či oznámení.

Zabezpečíme pre Vás:

 • preklad firemnej korešpondencie,
 • preklad neodborného článku,
 • preklad webových stránok,
 • preklad e-mailu či listu,
 • preklad životopisu,
 • preklad motivačného listu,
 • preklad katalógu či reklamného letáku
 • a ďalších dokumentov.

Odborné preklady

Pre vyhotovenie odborného prekladu treba detailnú (odbornú) znalosť konkrétnej témy.

Jedná sa napr. o preklady právnych, technických, lekárskych, ekonomických či inak odborne zameraných textov.

Špecializujeme sa na:

 • technické preklady,
 • právne preklady,
 • lekárske a veterinárne preklady,
 • finančné a ekonomické preklady,
 • preklady z oblasti farmaceutického a potravinárskeho priemyslu,
 • preklady z oblasti IT a telekomunikácií,
 • preklady z oblasti reklamy a marketingu.

Preklady so súdnym overením

Vyhotovíme pre Vás úradný preklad s pečiatkou, ktorý vyžadujú súdy a iné štátne inštitúcie.

Zabezpečíme preklady diplomov, vysvedčení, sobášnych, rodných listov, lekárskych správ a ďalších úradných dokumentov.

Zabezpečíme pre Vás súdne overený:

 • preklad diplomu,
 • preklad maturitného vysvedčenia,
 • preklad výpisu z registra trestov,
 • preklad rodného či úmrtného listu,
 • preklad sobášneho listu,
 • preklad lekárskej správy,
 • preklady certifikátov rôzneho zamerania
 • a overené preklady ďalších dokumentov.

Classic vs. Extra

V oblasti prekladov ponúkame našim klientom výber z dvoch variantov:

Variant CLASSIC

Preklad vyhotovený bez následnej korektúry druhým rodeným hovorcom príslušného jazyka.

Variant EXTRA

Po vyhotovení prekladu nasleduje korektúra druhým rodeným hovorcom príslušného jazyka.

Máte záujem o naše služby?  Neváhajte nás kontaktovať.