nahrávám...

CenNík

Cenník našich služieb

Cenové kalkulácie v oblasti jazykových služieb sa vždy odvíjajú od náročnosti prekladaného, tlmočeného či korigovaného textu. V prípade prekladov je takisto potrebné, zohľadniť požiadavky klienta na grafické spracovanie výsledného textu.

Kompletnú cenovú kalkuláciu Vám radi poskytneme na základe Vášho konkrétneho nezáväzného dopytu zaslaného prostredníctvom dopytového formulára alebo e-mailu: info@cantoria.eu.

Orientačný cenník poskytovaných služieb

  • Bežné preklady: od 13,50 EUR / normostranu
  • Odborné preklady: od 15,00 EUR / normostranu
  • Preklady so súdnym overením: od 19,92 EUR / normostranu

  • Korektúry textov v cudzích jazykoch: od 5,00 EUR / normostranu
  • Korektúry textov v slovenskom jazyku: od 3,50 EUR / normostranu
  • Simultánne tlmočenie: od 350 EUR / deň
  • Konzekutívne tlmočenie: od 300 EUR / deň
  • Sprievodné tlmočenie: od 200 EUR / deň

  • Tlmočenie po telefóne: od 20 EUR / hod.
  • NOVINKA: Video tlmočenie: od 25 EUR / hod.