nahrávám...

Nami poskytované služby

Preklady

Vyhotovíme pre Vás preklad bežného aj odborného textu, ako aj preklad so súdnym overením, t.j. "s pečiatkou". Venujeme sa tiež prekladom bakalárskych či diplomových prác.

Tlmočenie

Ponuka našich tlmočníckych služieb zahŕňa konzekutívne, simultánne či sprievodné tlmočenie. Spolupracujeme tiež s oficiálne menovanými súdnymi tlmočníkmi.

Korektúry

Zaisťujeme jazykové (gramatické), štylistické a predtlačové korektúry textov. Zameriavame sa aj na korektúry bakalárskych, diplomových či iných typov odborných prác.

Ostatné služby

Prepisy nahrávok v slovenskom, anglickom, nemeckom či španielskom jazyku, transkreácia textov, preklad titulkov k filmom či lokalizácia webu. To všetko zahŕňa ponuka našich služieb.

5 hlavných dôvodov, prečo si vybrať práve nás

FREELANCERS


Sme skupinou NEZÁVISLÝCH prekladateľov a tlmočníkov, nie klasickou jazykovou agentúrou.

KVALITA


Dôraz kladieme na kvalitu nami poskytovaných služieb. KVALITA je našou prednosťou a hlavnou prioritou.

RODENÍ HOVORCOVIA

Preklady, korektúry a ďalšie nami poskytované služby vyhotovujú RODENÍ HOVORCOVIA príslušných jazykov.

FLEXIBILITA


Sme FLEXIBILNÍ a v prípade potreby schopní (po predchádzajúcej dohode) pracovať aj cez víkendy či sviatky.

KOMUNIKÁCIA


KOMUNIKOVAŤ s nami môžete v slovenskom, českom, anglickom, nemeckom alebo španielskom jazyku.

Náš tím

Jorge
Alejo

   jorge@cantoria.eu+420 775 097 411
španielčina
angličtina

Veronika
Alejo

+420 721 409 325veronika@cantoria.eu
čeština
angličtina

Alice
Čápová

  alice@cantoria.eu+420 775 609 325
čeština
slovenčina

Michael Samhammer

+49 157 31 45 9911michael@cantoria.eu
nemčina
angličtina

Jana Samhammer

  jana@cantoria.eu+420 777 739 731
čeština
nemčina
angličtina