nahrávám...

Tlumočení

Nabídka tlumočnických služeb

Prostřednictvím našeho týmu tlumočníků jsme Vám schopni zajistit konsekutivní, simultánní či doprovodné tlumočení na profesionální úrovni. Spolupracujeme rovněž s oficiálně jmenovanými soudními tlumočníky, kteří jsou oprávněni tlumočit před soudy a státními orgány. Tlumočníky vybíráme s ohledem na typ události (např. svatba či soudní stání), přičemž jejich důkladná odborná a terminologická příprava je samozřejmostí.

V případě zájmu jsme Vám rovněž schopni zajistit konferenční techniku.

Simultánní tlumočení

Simultánní (neboli současné) tlumočení je považováno za nejnáročnější druh tlumočení, jelikož je prováděno současně s projevem řečníka, který plynule přednáší. Tento typ tlumočení proto neprodlužuje délku trvání akce a projev řečníka při něm neztrácí na dynamice.

Simultánní tlumočení za použití tlumočnické techniky se označuje jako tlumočení kabinové. Tlumočení prováděné bez technických pomůcek šeptem do ucha klienta se označuje jako šušotáž, tedy tlumočení šeptem (z francouzského chuchoter).

Simultánní tlumočení je hojně využíváno při mezinárodních setkáních, kongresech, konferencích, seminářích, produktových prezentacích firem atd.

Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní (neboli následné) tlumočení je tlumočení ústního projevu řečníka po jednotlivých částech. V případě tohoto typu tlumočení je nutné počítat s prodlouženou délkou trvání akce, není proto vhodnou volbou na velké mezinárodní kongresy či konference.

Konsekutivní tlučení probíhá tak, že řečník přednese část svého projevu, odmlčí se a poskytne tlumočníkovi prostor k překladu projevu do jazyka cílového. Obvykle si tlumočník v průběhu projevu pořizuje tlumočnický zápis (tzv. notaci), který mu usnadňuje zapamatování textu a následné tlumočení.

Konsekutivně se tlumočí např. obchodní jednání a schůzky, rozhovory státníků, kulturní a společenské akce, školení, semináře atd.

Doprovodné tlumočení

Doprovodné tlumočení je obvykle kombinací konsekutivního tlumočení a šušotáže. Tlumočník v těchto případech pouze netlumočí, ale zároveň pomáhá klientovi orientovat se v programu, kterého se účastní, případně i s vyřizováním nejrůznějších záležitostí.

Doprovodné tlumočení je vhodné pouze pro skupiny max. 3 – 4 osob.

Doprovodné tlumočení se zpravidla využívá v jiném jazykovém a kulturním prostředí např. při návštěvách úřadů, restaurací, při pracovních schůzkách, na výstavách atd.

Soudní tlumočení

Soudní tlumočení (neboli tlumočení „s razítkem“ či tlumočení úřední) vyžaduje přítomnost soudního tlumočníka oficiálně jmenovaného příslušným soudem. Tlumočení musí být vždy nezávislé, nestranné a musí přesně odpovídat tlumočenému projevu řečníka.

V České republice se soudní tlumočení se řídí vyhláškou č. 37/1967 Sb. o tlumočnících a znalcích.

V praxi se služeb soudního tlumočníka využívá nejčastěji při soudních jednáních, při jednáních u notáře či při sňatku.

Tlumočení po telefonu

Tlumočení po telefonu je metodou využívanou v případě, kdy tlumočník nebo jedna z jednajících stran nejsou osobně přítomni na místě rozhovoru. Tato forma zahrnuje jak případy předem připraveného tlumočení, tak i tlumočení expresní bez předchozí přípravy tlumočníka.

Tlumočení po telefonu využívají firmy při komunikaci se zahraničními partnery, státní instituce (např. policie) či jednotlivci pro potřeby rychlé telefonické domluvy v cizím jazyce.

Videotlumočení

Novinkou na trhu s tlumočnickými službami je rovněž videotlumočení, které je alternativou tlumočení po telefonu. Videotlumočení nevyžaduje přítomnost tlumočníka na místě jednání, což výrazným způsobem snižuje náklady na tlumočnické služby.

Základním požadavkem je však spolehlivý konferenční software vhodný pro tlumočení. V závislosti na komunikační situaci i možnostech softwaru je možné tlumočit buď konsekutivně, nebo simultánně.

Videotlumočení nejčastěji využívají mezinárodní společnosti, specializovaná zdravotnická pracoviště či orgány státní správy.

Službu videotlumočení zajišťujeme ve spolupráci s Interpretty!

Máte zájem o naše služby?  Neváhejte nás kontaktovat.