nahrávám...

Korektury

Nabídka korektorských služeb

Nabídka našich služeb zahrnuje profesionální zajištění jazykových, stylistických a předtiskových korektur běžných i odborných textů. Zaměřujeme se na korektury seminárních, bakalářských, diplomových či jiných typů odborných prací.

Zárukou kvality je fakt, že korektury jsou vždy prováděny rodilými mluvčími příslušných jazyků!

Jazyková korektura

Jazyková (gramatická) korektura zahrnuje základní kontrolu pravopisu, překlepů a interpunkce. Rovněž se v rámci ní zaměřujeme na základní úpravu stylistickou.

Může se jednat jak o jazykové korektury po překladu, tak i o korektury knih, odborných prací, článků, textů v katalozích či na webových stránkách.

Stylistická korektura

Stylistická korektura je nadstavbou korektury jazykové a cílí na lepší srozumitelnost a čtivost textu. Zaměřuje se na text po stránce pravopisné i slohové.

Je vhodnou volbou v případě korektur seminárních, bakalářských, diplomových, disertačních či jiných typů odborných prací, knih, odborných článků či letáků.

Předtisková korektura

Předtisková korektura se provádí před tiskem či finální publikací textu. Zahrnuje kontrolu pravopisu a překlepů, ale především odstraňuje nedostatky typografické.

Zajišťujeme předtiskové korektury propagačních materiálů, brožur, katalogů, letáků, knižních publikací, bakalářských, diplomových či disertačních prací.

Máte zájem o naše služby?  Neváhejte nás kontaktovat.