nahrávám...

Překlady

Nabídka překladatelských služeb

Zajistíme Vám profesionální vyhotovení překladů běžných i odborných textů, jakož i překladů se soudním ověřením, tj. „s razítkem“. U všech překladů klademe důraz na precizní jazykové a terminologické zpracování.

Běžné překlady

Do této kategorie řadíme překlady obecných textů, které neobsahují odbornou terminologii.

Jedná se např. o překlady neodborných článků, e-mailů, dopisů, žádostí, životopisů, motivačních dopisů či oznámení.

Zajistíme pro Vás:

 • překlad firemní korespondence,
 • překlad neodborného článku,
 • překlad webových stránek,
 • překlad e-mailu či dopisu,
 • překlad životopisu,
 • překlad motivačního dopisu,
 • překlad katalogu či reklamního letáku
 • a dalších dokumentů.

Odborné překlady

Pro vyhotovení odborného překladu je třeba detailní (odborná) znalost konkrétního tématu.

Jedná se např. o překlady právních, technických, lékařských, ekonomických či jinak odborně zaměřených textů.

Specializujeme se na:

 • technické překlady,
 • právní překlady,
 • lékařské a veterinární překlady,
 • finanční a ekonomické překlady,
 • překlady z oblasti průmyslu farmaceutického a potravinářského,
 • překlady z oblasti IT a telekomunikací,
 • překlady z oblasti reklamy a marketingu.

Překlady se soudním ověřením

Vyhotovíme pro Vás překlad s razítkem, který vyžadují soudy a jiné státní instituce.

Zajišťujeme překlady diplomů, vysvědčení, oddacích, rodných či úmrtních listů, lékařských zpráv a dalších úředních dokumentů.

Zajistíme pro Vás soudně ověřený:

 • překlad diplomu,
 • překlad maturitního vysvědčení,
 • překlad výpisu z rejstříku trestů,
 • překlad rodného či úmrtního listu,
 • překlad oddacího listu,
 • překlad lékařské zprávy,
 • překlady certifikátů nejrůznějších zaměření
 • a ověřený překlad dalších typů dokumentů.

Classic vs. Extra

V oblasti překladů nabízíme našim klientům výběr ze dvou variant:

Varianta CLASSIC

Překlad vyhotovený bez následné korektury druhým rodilým mluvčím příslušného jazyka.

Varianta EXTRA

Po vyhotovení překladu následuje korektura druhým rodilým mluvčím příslušného jazyka.

Máte zájem o naše služby?  Neváhejte nás kontaktovat.